Historie poutí

Během prvních let po zjevení přicházeli poutníci do Lurd jednotlivě nebo jen v malých skupinách. První velký průvod se konal 4. dubna 1864. Vedl ho biskup Laurence, který sloužil i první mši svatou při jeskyni. Tato slavnost se konala u příležitosti posvěcení sochy Neposkvrněné, která je od té doby ve výklenku jeskyně. Od roku 1874 se začíná psát tradice francouzských národních poutí a v roce 1948 se Lurdy stávají mezinárodním poutním místem, na které směřuje v současnosti více než pět milionů poutníků ročně.

Nejdůležitějšími částmi poutí jsou eucharistická a mariánská procesí. Eucharistická procesí prochází od adorační kaple do podzemní Baziliky Pia X, ve které jsou shromážděni nemocní. Mariánská procesí, nazývaná také svíčkový průvod, se konají každý den a začínají shromážděním poutníků při jeskyni. Pak se zapálenými svíčkami a zpíváním Lurdské písně Ave, Maria se průvod pomalu přesouvá a modlí růženec. Modlitba Zdrávas zaznívá ve více světových jazycích. Na závěr se zpívá Salve Regina. Pak biskupové a kněží udělí poutníkům požehnání.

Významnou částí pouti je pití lurdské vody a rovněž umytí se v ní. Zvláště pro nemocné je toto gesto symbolickým napodobením samotné Bernadetty a zároveň úkonem touhy po očistění a ozdravení těla i duše. Při jednotlivých pramenech můžeme najít tato slova: „Umyjte si svou tvář a poproste Pána, aby očistil vaše srdce.“

Místa pro poutníky

Velké prostranství určené pro poutníky tvoří komplex chrámů – Bazilika Neposkvrněného početí, která stojí přímo nad kryptou a také Bazilika Růžencové Panny Marie s rampami, které vedou ke kryptě a horní bazilice. Zde na kraji začíná křížová cesta. Po pravé straně řeky Gave je jeskyně a lázně. Na druhém břehu řeky se nachází Kostel sv. Bernadetty.

Krypta

Je kostel, který byl jako první postaven na místě zjevení a to přímo vyhloubením do Massabiellské skály. Tento kostel byl vysvěcen již 20. května 1866 během mše celebrované biskupem a za účasti tisíců poutníků, i samotné Bernadetty.

Massabiellská jeskyně

Centrem Massabiellské jeskyně je socha Panny Marie vytesaná z carrarského bílého mramoru podle popisu Bernadetty. Nachází se na místě, kde se jí zjevila. Před sochou jsou svíce, které nepřetržitě hoří a vyjadřují nehasnoucí víru poutníků přicházejících na toto svaté místo. Podél skály se nacházejí prameny lurdské vody, ze které se mohou poutníci napít a umýt se.

Bazilika Neposkvrněného Početí

Tato bazilika tvoří dominantu chrámového komplexem na Massabiellské skále. Její věž má výšku 70 metrů a je postavena v neogotickém stylu. Bazilika sestává z hlavní lodi, která je osvětlená devatenácti vitrážemi, které zobrazují historii Neposkvrněného Početí. Interiér baziliky je bohatě vyzdoben a má dvanáct oltářů. Na hlavním oltáři z bílého mramoru se vyjímá socha Lurdské Panny Marie. Zvonkohra baziliky každou hodinu od sedmé ráno do desáté večer hraje refrén písně Ave, Maria.

Bazilika Růžencové Panny Marie

Tento chrám stojí v popředí chrámového komplexu a je připojen ke kryptě a k bazilice Neposkvrněného Početí po obou stranách rampou a schodištěm, které jakoby objímali tuto baziliku. Interiér chrámu je symbolický, protože ústřední kopule stojí na čtyřech pilířích, které vytvářejí čtverec hlavní lodi. Kopule představuje nebe a základna lodě zem. Kolem lodi je umístěno patnáct kaplí, které svými nádhernými mozaikami představují patnáct růžencových tajemství.

Bazilika Pia X

Tato bazilika byla postavena kvůli stále stoupajícímu počtu poutníků a zasvěcena Piovi X. Má kapacitu téměř 40 000 poutníků a je místem slavení mezinárodní mše svaté. Je osvětlená třemi velkolepými vitrážemi. První vitráž představuje všech osmnáct zjevení. Na východní straně chrámu se odvíjí 15 zastavení křížové cesty a na západní straně 15 tajemství růžence.

Kostel sv. Bernadetty

Tato svatyně byla postavena v roce 1986 a stojí na místě, kde stála Bernadetta během posledního, osmnáctého zjevení. Je postavena ve tvaru amfiteátru. Kostel sv. Bernadetty může pojmout najednou až 5000 poutníků a každý podzim se zde koná setkání Francouzské biskupské konference.

Muzeum sv. Bernadetty

Nachází se v blízkosti poutního komplexu, v prostorách mlýnu Boly, ve kterém se Bernadetta narodila. Muzeum prostřednictvím fotografií a osobních věcí Bernadetty zachycuje její život, zjevení, poselství a také vznik a vývoj svatého místa. Součástí muzea je i Bernadettin pokoj, v němž se narodila.