Bernadetta Soubirousová se narodila jako prvorozené dítě 7. ledna 1844 v chudé rodině mlynáře. Těžká sociální situace přinutila její rodiče mlýn opustit a přestěhovat se do malého bytu v Lurdech. Po ní se narodilo ještě sedm sourozenců, z nichž přežili pouze tři, o které se mladá Bernadetta ráda a s láskou starala. Už od raného dětství trpěla vlivem prodělané cholery na těžké astma a kostní tuberkulózu nohou. Teprve ve věku třinácti let začala chodit do základní školy, kterou vedly sestry z Nevers. Rychle se naučila číst a psát a připravovala se i na první svaté přijímání. Byla vychovávána v hluboké víře a v každodenní modlitbě. Po zjeveních a následných událostech v Lurdech se v roce 1866 rozhodla vstoupit do řehole neverských sester.

sv. Bernadette Soubirousová
Bernadetta Soubirousová
CNS photo/Durand

Už během prvního roku v řeholi se její zdravotní stav zhoršil, začala vykašlávat krev a dokonce dostala poslední pomazání. Bernadetta však v řeholi přežije ještě dalších 12 let, během kterých ji doprovází těžká choroba. Přesto se však s trpělivostí a láskou stará o nemocné. Dne 16.dubna 1879 ve velkém tělesném utrpení, ale v klidu a s modlitbou na rtech, umírá. Když po 29 letech podle platných kanonizační předpisů komise otevře rakev zesnulé, shledá, že Bernadetta vypadá tak, jako při své smrti. 8. prosince 1933, na svátek Neposkvrněného Početí, svatý otec Pius XI prohlásil Bernadette Soubirousové za svatou.