Legenda o vzniku města

V 8. století byly Lurdy se svou pevností záminkou pro konflikt mezi Miratem, místním vůdcem a Karlem Velikým, franským králem. Jelikož se Mirat odmítl vzdát, Karel Veliký se svým vojskem začal pevnost obléhat s cílem vyhladovět Miratové vojáky. Podle legendy se jednoho dne v pevnosti objevil velký orel, který k nohám Mirata pustil ze zobáku pstruha. Mirat to pokládal za špatné znamení a rozhodl se vzdát. Pod vlivem biskupa Turpina se dokonce rozhodl přestoupit na křesťanskou víru a při křtu přijal jméno Lorus. Od jeho jména je odvozen název pro město Lourdes, tedy Lurdy.

Historie města před zjevením

Město Lurdy bylo díky své pevnosti strategickým místem již v minulosti. Tato pevnost na úpatí Pyrenejí poskytovala silnou ochranu před cizími vojsky. Od roku 1360 byly Lurdy s okolním územím součástí Anglie a měly přinést alespoň dočasný mír Francii během Stoleté války. V roce 1406, během 18-ti měsíčního obléhání, získala Francie tuto část území od Anglie zpět. Později, v 16. století byla Francie zpustošená náboženskými boji, které ukončil Jindřich IV. dne 13.4.1598 vydáním Nanteského ediktu, v němž zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) do jisté míry stejná práva, jako požívali katolíci. Ludvík XIV. Edikt nantský zrušil a katolické náboženství bylo prohlášeno za státní.. Od vlády Ludvíka XIV. až do počátku 19. století byla lurdská pevnost důležitá zejména jako státní vězení. Od roku 1858 se začíná psát nová, významná etapa v historii města spojená s zjevením Panny Marie.

Poutní bazilika Lurdy
Poutní bazilika Lurdy

Zjevení

Před zjeveními byly Lurdy malým, klidným městečkem se čtyřmi tisíci obyvatel. 11. únorem 1858 se však začíná nová etapa v historii, ale i rozvoji celého města. Důvodem byly zjevení Panny Marie při Massabiellské skále. Od tohoto dne začalo do Lurd proudit množství věřících, i zvědavců. Zjevení pokračovali a vznikla potřeba vybudovat chrám s dostatečnou kapacitou pro zdravé i nemocné poutníky. Jako první vznikl chrám nazývaný i Krypta, a to přímo na místě zjevení. Pro vzrůstající počet poutníků byly v rekordním čase vybudovány další chrámy, které tvoří komplex tohoto svatého místa.

Lurdy po zjevení

V průběhu 150-ti let od zjevení se Lurdy staly jedním z nejvyhledávanějším poutním místem světa. Najednou přijmou v několika chrámech desetitisícové zástupy věřících. Poskytují ubytování zdravým i nemocným poutníkům, bohatý náboženský i kulturní program. Jsou místem tiché modlitby, ale i ruchu významného poutního města. V současnosti do něj směřuje okolo pěti milionů poutníků ročně, nachází se v něm druhý největší počet hotelů ve Francii (po Paříži) a také díky množství obchůdků se suvenýry představuje jednu z nejvýznamnějších turistických destinací.